İnsanın dışındaki her şey çevrenin ögesidir. Çevre kişi üzerindeki dış etkilerin bütünüdür. Çevrede sağlığı doğrudan ya da dolaylı etkileyen önemli etkenler bulunmaktadır. Çevre bir yaşamı sürdürme ve sağlama sistemidir. Çevremizde bulunması muhtemel zararlı bakteriler ve virüslerle periyodik bir mücadele gerekmektedir.

Çevremizdeki cansız nesneler üzerinde potansiyel olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler ile miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi ile sağlanan dezenfeksiyon sayesinde, bakteri ve fungusların gelişimini önleme ve öldürmeye ek olarak bazı hedef virüsleri de öldürebilmektedir.

Biyosidal ürünleri kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz. Yapılan işlemden emin olmak için bu konuda bir uzmandan destek alınız.

Dezenfektanlar;

mikroorganizmaları etkileme derecelerine,
etki mekanizmalarına,
kimyasal yapılarına
kullanım alanlarınagöre değişik şekillerde sınıflandırılır.

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler ana grubunda yer alan ürün tipleri aşağıda sıralanmıştır:

Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler
Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler
Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal
Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları.

İdeal bir dezenfektan;

Mikroorganizmaya kolayca penetre olmalıdır.
Toksik olmamalıdır.
Kullanıldığı yüzeylere/nesnelere zarar vermemelidir.
Stabil/dayanıklı olmalıdır.
Etki spektrumu geniş olmalıdır.
İnaktivasyona dirençli olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
Etiket üzerindeki önerileri uyulmalı, detaylı bir biçimde anlatılan kullanım şekline uyulmaması ürünün hatalı kullanımına yol açacağı bilinmelidir.
Ürün etiketlerinde yer alan uyarıcılara dikkat edilmemesi durumunda zehirlenmelere neden olabilir.
Kullanıcılar herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Uzem)’in 114 No’lu Telefonunu aramalıdır. Ürünlerle ilgili şikayet olması durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi (SABiM)’ne ulaşılmalıdır.
Kullanım talimatlarını mutlaka okuyunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Diğer dezenfektan ve kimyasallar ile asla karıştılmamalı, uygulama dozu ve şekli bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır.
Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayın.

Mevsim Çevre ;
Mekânlarınızı insan sağlığına ve çevreye en uygun biyosidal ürünler ve çevreye duyarlı modern ilaçlama yöntemleriyle korumaktadır.
Hizmet sağlayan uzmanlarımız, inceleme sonunda sorunu ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri sözlü ve yazılı olarak sizinle paylaşır.
Üretim alanlarınızı ve çalışma ofislerinizi en gelişmiş sistemler ve en işlevsel yöntemlerle korur, yaşamınıza değer katar.
Yaşam alanlarınızda sağlığınızı tehdit eden, haşere ve kemirgenler ile bakteri ve virüsler kimyasal ve kimyasal olmayan, kokusuz ilaçlama ile %99,9 güven oranıyla yok edilir.