DRENAJ NEDİR?

Drenaj, en genel tanımıyla bina çevresindeki suyun toplanarak, yapıya ulaşmadan tahliye edilmesidir. Öte yandan binaların dış duvarlarından temele sızan suların ya da yeraltı sularının bina ve altyapı elemanlarına zarar vermesini önlemek amacıyla yapılan su yalıtımı uygulaması da drenaj uygulamasının bir parçasıdır. 

PEYZAJ MİMARİSİ VE DRENAJ 

Peyzaj mimarlığında drenaj tasarım ve planlamanın etkili olabilmesi içi önemli yer teşkil etmektedir. Geleceğin yaşam çevresini planlarken topoğrafya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek etkileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürülebilirliğinin oluşturulmasında drenaj yapılması peyzaj mühendisliğinde önemli bir konudur.

DRENAJIN YARARLARI

Drenaj çözümleri ile, bahçenizde herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun tahliyesi sağlanır. Böylece toprak zemin içerisinde yatayda ve düşeyde biriken suyun bahçenize ve binanıza zarar vermesi engellenir. Bu işlem için arazi kotlarının belirlenmesi, gerektiğinde eş yükselti eğrilerinin yeniden düzenlenmesi, sistem detayları, arazi kesitleri, elevasyonlar gibi bileşenler hesaba katılarak değerlendirme yapılmalıdır.

SÜREKLİ SAĞLIKLI BAHÇELER

Mevsim Çevre olarak geleceğin yaşam çevresini planlarken topoğrafya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek etkileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürülebilirliğinin oluşturulmasında drenaj uygulamalarımızla suya yön veriyoruz.

img_divider

Su yolunu bulup akmak ister. Biriktiği bölgenin durumuna göre zamanla farklı sıkıntılara yol açar.
Bahçede biriken su  çim dokuyu tahrip eder. Zararlı bakterilerin çoğalmasından, bitki ve insan sağlığında oluşabilecek farklı hastalıklara kadar bir çok olumsuz duruma sebep olur. Ayrıca, yolların alt kısımlarında biriken su, yol üstü sert zeminlerinde şişme, kabarma gibi farklı deformasyonlara yol açar.
Yağış ya da sulama sonucunda yüzeylerde oluşan su birikintisi, ya da toprak içinde biriken suyun doğal yollarla tahliyesi mümkün değilse, mühendislerimiz  suya yön vermek konusunda size yardımcı olacaktır. 
Uygulama yapılacak alanın büyüklüğü, kullanılacak malzemelerin türü, toprak sertliği, toprak geçirgenliği, projenin uygulama derinliği gibi birçok faktör, uygulama süresine etki edebilir. Tahmini süreyi alana keşif yapıldıktan sonra söyleyebiliriz.
Mühendislerimiz bahçeniz ya da çevreniz için en uzun ömürlü projeyi hazırlayacaklardır. Yaptığımız işe garanti veriyoruz. Uygulayacağımız sistem, bahçenize ve size çok uzun yıllar güvenle hizmet edecektir.
Bahçe, park, yol, kenarı, köprü, alt geçit, üst geçit, çocuk oyun alanları, otoyollar, inşaat alanları gibi ihtiyaç duyulan bir çok alanda uygulanabilir.
Drenaj çözümlerimizle ilgili bilgi almak için hemen arayın!